Elf Bar ELFA Pods cartridge 2Pack Blueberry Sour Raspberry 20mg

 • Elf Bar ELFA Pods cartridge 2Pack Blueberry Sour Raspberry 20mg
 • Elf Bar ELFA Pods cartridge 2Pack Blueberry Sour Raspberry 20mg
 • Elf Bar ELFA Pods cartridge 2Pack Blueberry Sour Raspberry 20mg
 • Elf Bar ELFA Pods cartridge 2Pack Blueberry Sour Raspberry 20mg

Úžasná kombinace sladkých lesních borůvek a kyselých malin.

Dostupnost: Skladem
Výrobce: Elf Bar
Kategorie: Elektronická cigareta Elf Bar ELFA
Kód: CARTRIDGE-EB-ELFA-BLUESOUR
Nákupem získáte 3 bodů
199 Kč

Náhradní cartridge pro Elf Bar ELFA je revolucí v jednorázovém vapování. Díky propracované meshové spirálce nabídne skvělé podání chuti a perfektní projev. Příchuť je tak plná, bohatá a autentická. Obsluha celého zařízení je velmi jednoduchá. Vyjměte starou cartridge ze zařízení, vložte novou a můžete vapovat bez zbytečné údržby a starostí.

elfa banner hand

Jak správně používat ELFA Cartridge?

 1. Odstraňte plastové krytky z cartridge.
 2. Zatlačte spodní část cartridge do těla cartridge a vložte do zařízení.
 3. Počkejte 1 minutu, než zařízení začnete používat (náplň se musí dostat do těla cartridge).
 4. Potáhněte si ze zařízení a užijte si zážitek z neopakovatelné chutě!

TIP: V případě, že vložíte cartridge do zařízení a stále vidíte na cartridgi nápis "PUSH", tak to znamená, že cartridge nebyla dostatečně zatlačena do těla cartridge.

Obsah balení:
2x Cartridge Elf Bar ELFA Apple Peach

Parametry:
Kapacita e-liquidu: 2ml
Počet potahů: 600
Typ spirálky: Mesh

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312+H332
Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H301 - Toxický při požití
 • H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P405 - Skladujte uzamčené
 • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.
Technické parametry
Obsah 2ml
Příchuť ovocná

Ostatní také koupili