Vrácení zboží

Postup pro vrácení zboží v zákonné lhůtě 14ti dnů

Nejste spokojeni se zakoupeným výrobkem?

V případě, že jste zboží zakoupili jako spotřebitel, máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Pokud nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Jak zboží vrátit?

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit jedním ze dvou způsobů:

Vrácením na prodejně:

Vracený výrobek můžete přinést na naši prodejnu, spolu s výrobkem přineste také prodejní doklad. Na pobočce výrobek zkontrolujeme, sepíšeme vše potřebné a zajistíme vrácení peněz.

Odesláním na naši adresu:

Pokud máte pobočku z ruky, můžete zboží odeslat na naši adresu poštou nebo jiným dopravcem. V takovém případě postupujte následovně:

1. Vyplňte a vytiskněte si Formulář pro odstoupení od smlouvy. Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře.

2. Uveďte zboží do původního stavu, abychom vám mohli vrátit plnou cenu.

3. Zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při dopravě, a přiložte vyplněný a podepsaný formulář.

4. Odešlete zboží na naši adresu pro reklamace:

SmokePipe.cz (Tomáš Cigánik)
Valdštejnova 1560/13
350 02 Cheb

 

Nejčastější dotazy

Jak mám zboží připravit na odeslání?

Vrácené zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Uveďte zboží do původního stavu, předejdete tím případnému snížení vrácené částky o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

Kdy mi vrátíte peníze?

Přeplatek za vrácené zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14ti dnů od doručení zboží na naši adresu. Náklady spojené s vrácením peněz jsou v tomto případě účtovány kupujícímu.

Mohu si zakoupené zboží vyzkoušet?

Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by ale dojít k jeho zjevnému opotřebení. V případě, že zboží ponese známky užívání, nebo budou některé jeho části vybaleny z ochranných hygienických přebalů, je zapotřebí myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě od kupujícího (např. použitý atomizér, cartridge nebo vybalený e-liquid již nemůžeme vrátit zpět do prodeje).

Jak se počítá 14denní lhůta pro vrácení?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, příp. samotné odstoupení i se zbožím.

Jak mám odstoupní doručit?

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu, odstoupení od smlouvy může být zasláno i elektronicky na e-mailovou adresu: smokepipe@seznam.cz. Zboží je potřeba nám následně doručit v co možná nejkratším termínu od zaslání odstoupení.

Formulář pro odstoupení si můžete stáhnout zde.

Proplatíte mi dopravu za odeslání zboží?

V případě vrácení zboží ve lhůtě 14ti dnů nevzniká spotřebiteli právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží prodávajícímu ani nárok na proplacení dopravného.