Vrácení zboží

Postup pro vrácení zboží v zákonné lhůtě 14ti dnů

V případě, že jste koncový zákazník (spotřebitel), máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Jak zboží vrátit?

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně zasláním zboží na adresu:

SmokePipe.cz (Tomáš Cigánik)
Evropská 175/32 (OC Hypermarket Albert)
350 02 Cheb

Vrácené zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Uveďte zboží do původního stavu, předejdete tím případnému snížení vrácené částky o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

Přeplatek za vrácené zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14ti dnů od doručení zboží na naši adresu. Náklady spojené s vrácením peněz jsou v tomto případě účtovány kupujícímu.

Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by ale dojít k jeho zjevnému opotřebení. V případě, že zboží ponese známky užívání, nebo budou některé jeho části vybaleny z ochranných hygienických přebalů, je zapotřebí myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě od kupujícího (např. použitý atomizér, cartridge nebo vybalený e-liquid již nemůžeme vrátit zpět do prodeje).

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, příp. samotné odstoupení i se zbožím.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy může být zasláno i elektronicky na e-mailovou adresu: smokepipe@seznam.cz. Zboží je potřeba nám doručit v co nejkratším termínu od zaslání odstoupení (nejpozději však do 5 dnů).

V případě vrácení zboží ve lhůtě 14ti dnů nevzniká spotřebiteli právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží prodávajícímu ani nárok na proplacení dopravného.

K vrácenému zboží prosíme přiložte kopii dokladu o koupi, usnadní nám identifikaci daného zboží a objednávky.