JUUL elektronická cigareta Starter Kit 266mAh - Šedá

 • JUUL elektronická cigareta Starter Kit 266mAh - Šedá
 • JUUL elektronická cigareta Starter Kit 266mAh - Šedá
 • JUUL elektronická cigareta Starter Kit 266mAh - Šedá
 • JUUL elektronická cigareta Starter Kit 266mAh - Šedá
 • JUUL elektronická cigareta Starter Kit 266mAh - Šedá
Dostupnost: Externí sklad (24h - 48h)
Výrobce: JUUL Labs, Inc.
Kategorie: Elektronická cigareta JUUL
Kód: CIG-JUUL-KIT-START-SE
Nákupem získáte 11 bodů
550 Kč

Představujeme revoluční elektronickou cigaretu JUUL – jednoduché a plně funkční zařízení určené pro kuřáky klasických cigaret, kteří hledají alternativu s dobrým projevem a maximální jednoduchostí používání. Elektronické cigarety obsahují až o 95% méně škodlivých látek oproti tabákovým cigaretám.

JUUL je elektronická cigareta, která se skládá ze tří základních částí. Samotné tělo e-cigarety obsahuje integrovanou baterii o kapacitě 266mAh a disponuje LED kontrolkou, která zobrazuje přibližný stav zbývající kapacity. Zelená značí nabitou e-cigaretu na víc jak 50%, žlutá v rozmezí 25%-50% a červená méně, než 25%. Chcete zjistit aktuální stav baterie? Stačí pouze dvakrát poklepat prstem a cigareta vám zobrazí indikaci. Tělo je vyrobeno z kvalitní hliníkové slitiny.

dobíjení e-cigarety JUUL slouží magnetická nabíječka, která je součástí balení. Nabíječku zapojíte do libovolného USB portu a do jedné hodiny máte e-cigaretu plně nabitou.

Poslední součástí je jednorázová cartridge, která obsahuje 0,7ml e-liquidu na bází nikotinové soli. E-liquidy typu NicSalt mají mnohem lepší projev s rychlejší vstřebatelností a nedráždí ke kašli. Náhradní cartridge jsou k dostání v intenzitách nikotinu 9mg a 18mg a označují se jako takzvaný uzavřený systém.
Celý systém JUUL je plně automatický a neobsahuje žádná tlačítka. Aktivuje se pouhým potažením z e-cigarety a samotný zážitek je tak maximálně přiblížený kouření klasických cigaret, ovšem bez dehtu a dalších nebezpečných látek.

Elektronickou cigaretu JUUL ocení především kuřáci a začínající vapeři, které uchvátí svými kapesními rozměry, jednoduchostí používání a výrazným projevem.

Elektronické cigarety JUUL včetně náplní a příslušenství jsou k dostání na našich prodejnách, kde vám prodavači rádi zboží předvedou a zodpoví na vaše případné dotazy.

Součástí balení elektronické cigarety JUUL Starter Kit jsou také 4 cartridge s obsahem 18mg/ml nikotinu v provedení Golden TobaccoGlacier MintRoyal Creme a Mango Nectar. Jedná se o cenově zvýhodněný balíček určený pro vyzkoušení různých příchutí, abyste mohli najít tu nejvhodnější pro vás.

Obsah balení a parametry

1x elektronická cigareta JUUL
1x magnetická USB nabíječka
1x uživatelský manuál
1x Golden Tobacco cartridge 18mg
1x Glacier Mint  cartridge18mg
1x Royal Creme cartridge 18mg
1x Mango Nectar cartridge 18mg

Obsah balení může být ještě upřesněn.

Rozměry: 9,48mm x 1,51mm x 88,9 mm
Objem: 0,7ml
Baterie: 266mAh
Nabíjení: USB port

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302, Eye Irrit. 2; H319, STOT RE 2; H373
Signální slovo: Varování
Nebezpečné látky: Kyselina benzoová, nikotin (ISO), 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl] pyridin


Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H373 -  Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování).

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P260 - Nevdechujte mlhu, aerosoly, páry.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner schválené zařízení na likvidaci odpadu.
Technické parametry
Výrobce JUUL Labs, Inc.
Kapacita baterie 266mAh
Způsob použití MTL
Barva Břidlice / Slate
Obsah 0,7ml

Ostatní také koupili